Gummi med bandstift av “quick release”-typ där verktyg inte krävs för byte av band.

Storlek

18mm, 20mm, 22mm